gebed

Overwinnend bidden en denken

Maar onder alle omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! (Rom.8:37 Het Boek)

Wat we nodig hebben in ons leven is een overwinnend denken. We mogen bidden vanuit de zekerheid dat we aan de zijde van de Overwinnaar Jezus staan. Hijzelf leert ons te bidden naar zijn wil, zodat Hij onze gebeden zal verhoren. (Joh.15:7) Dit gaat niet ineens: het is een proces!

Stilstaan, terugblikken & vooruit kijken

 

In de wandelgangen en op Facebook antwoorden we meestal kort met “goed”, maar als vrienden eens tijd nemen om onder een goei tas koffie te luisteren naar hoe het werkelijk met ons gaat, komt het gesprek vaak pas echt op gang. Het is pas als we tijd nemen om echt te vertellen hoe we ons voelen dat vrienden daar met ervaringen -  en wie weet zelfs goede raad - op kunnen reageren.

De foto's van mijn oma

Ze is jong en ze draagt een jurkje. Op een andere foto zie je ze in haar verpleegsters uniform. Ik word dan altijd erg melancholisch.

Je ziet dat ze het leven toelacht. Ze heeft haar hele leven nog voor zich. Toen kon ze nog niet weten hoe dat er uit ging zien, maar ze had er zeker zin in. Het was nog zo veel, zo lang. Het strekte zich als een lange luie landweg voor haar uit, met kronkelingen waar ze niet langs kon kijken, maar hoewel ze de weg niet kon zien, ze wist wel dat de weg verder ging.

Hoe doe je aan Privé?

Wat?

Privé is voor mij een uniek en onontbeerlijk moment waarvoor ik elke week tijd wil vrijmaken als contrast tegen het hectische dagelijkse leven. Als ik Privé hoor, denk ik aan stilte, denk ik aan rust en kalmte, iets wat in onze tegenwoordige tijd steeds minder aandacht schijnt te krijgen.